Hol szorít az üvegcipő? Avagy nőies helytállás egy „férfias” szakmában

Magyarországon és világszerte jellemzően kevesebb a női munkatárs a klasszikusan „férfiasnak” gondolt pozíciókban: ilyenek például a különböző építőipari, mérnöki vagy IT területen megtalálható állások. A mérnöki területen dolgozó nők aránya hazánkban a legtöbb cégnél 10% körül van – persze ez az egyes cégek esetében nagy különbségeket mutathat. Cikkünk a nők mérnöki szektorban való reprezentáltságát vizsgálja jelöltjeink tapasztalata alapján.

noi-mernok.jpg

Az általunk megkérdezettek szerint ez a fajta eltávolodás már a középiskolai években, a pályaválasztás időszakában elkezdődik. A lányok távolinak érzik a mérnöki szakmát, pedig ugyanannyi esély van arra, hogy elsajátítsák a megfelelő alapokat tanulmányaik során mint a középiskolás fiúk esetében. Látják azt, hogy többségében fiúk tanulnak tovább ebbe az irányba, tartanak attól, hogy rosszul döntenek és ebben sokszor környezetük sem cáfolja meg őket. Többen számoltak be arról, hogy tanáraik, rokonaik, barátaik kételkedve fogadták azon ötletüket, hogy mérnöki szakot válasszanak. Volt olyan, akit középiskolai matematikatanára vont kérdőre, hogy miért szeretne mérnök lenni, hiszen „az férfi szakma”, de akad olyan is, akit aggódó nagymamája próbált lebeszélni róla, mondván, hogy ha ilyen „férfias” nem talál majd férjet magának. Elmondásuk szerint az ilyen jellegű visszajelzések elbizonytalanították őket, komoly elhatározásra volt szükség ahhoz, hogy mégis ilyen irányban folytassák tanulmányaikat. Napjainkban több olyan pályaorientációs program, nyílt nap és fórum létezik, amik kifejezetten a nők mérnöki továbbtanulását hivatottak elősegíteni, megerősíteni őket döntésük véglegesítésében.

women-engineer-800-x-400.jpg

A műszaki egyetemeken tanuló nők is sok esetben arról számolnak be, hogy nehezebben boldogulnak férfitársaiknál. Mivel kisebb számban vannak jelen a felsőoktatásban, a figyelem rájuk, így teljesítményükre is gyakrabban irányul, így többszörösen bizonyítaniuk kell, hogy szakmai szinten megállják a helyüket. Emellett természetesen sok figyelmességgel is körülveszik őket férfi társaik. 

A szakma tárt karokkal várja a női mérnököket, a cégek kifejezetten törekszenek arra, hogy kiegyenlítsék a nemek közötti különbségeket. A nők sok esetben jobban látják a részleteket, figyelmesebbek, könnyebben rendszereznek, kategorizálnak, így egy precíz, rendezett munkavégzés esetén egyénileg és csoportban is nagyon hasznos a közreműködésük és szakmai szempontból nem indulnak hátránnyal a másik nem képviselőihez képest. Az általunk megkérdezettek egybehangzóan úgy érzik, hogy nem lógnak ki a sorból munkahelyükön, szakmailag ugyanúgy sikeresnek értékelik közreműködésüket, mint a férfi mérnökök munkáját. Van olyan válaszadó, akinek mostani főnöke is nő, így az ő csatlakozása a csapathoz teljesen zökkenőmentes volt, kétség sem vetődött fel szakmai felkészültsége kapcsán. Kezdetben ugyanakkor többüknek is meg kellett küzdeni bizonyos nehézségekkel, vannak olyanok, aki úgy érzik, hogy társaiknál több munkával és sok odafigyeléssel sikerült elérniük azt, hogy férfi munkatársaikkal egyenlően kezeljék őket.  

noi-mernok1.jpg

 A többség úgy gondolja, hogy a munkahelyi csapatba való beilleszkedés egyáltalán nem jelentett problémát számára. A vezetők, team leaderek pozitívan állnak a szakmai részvételükhöz, csapatmunka esetén pedig kifejezetten jól jön és a női szemlélet és skillset. Konfliktusok esetén is egészséges a jelenlétük, béketeremtő képességük. Gyakran kapnak pozitív megerősítést az irodai rend vagy a környezet szebbé tételére vonatkozóan. Egyik válaszadónk munkahelyi megjelenése óta például a kiszáradt növények helyére élők kerültek, illetve az addig elhanyagolt dekoráció kezdemények ízléses formát öntöttek, ami miatt egyik részről rengeteg dicséretet kapott csapatától, másrészt a férfi munkatársak is jobban ügyelnek azóta a rend fenntartására.

A férfi munkatársak is pozitívan fogadták a csapathoz való csatlakozásukat, bár egykori jelöltjeink szerint esetenként túl távolságtartóan vagy túlzottan udvariasan viselkednek velük. Válaszadóink többsége ugyanakkor szívesebben dolgozik olyan környezetben, ahol túlnyomó részben férfi munkatársak vannak, illetve szívesebben dolgoznak együtt férfi felettessel. A jövőre vonatkozó vezetői ambíciók tekintetében a megkérdezettek körülbelül fele jelezte, hogy a jövőben szívesen vezetne csapatot, irányítana átfogóan a például egy egész részleget, a többiek az ilyen jellegű tervek hiányát a munka-magánélet egyensúlyával, klasszikus női szerepkörhöz tartozó társadalmi kötelességekkel indokolták. Egyik, korábban projekt- és csapatvezetéssel is foglalkozó jelöltünk azt a visszajelzést kapta munkahelyén, hogy az általa koordinált, férfi munkavállalókból álló csoport hatékonyabban működik, mióta ő irányítja a folyamatokat. Saját elmondása szerint sajátos vezetői stílusa egyfajta „anyáskodó” szerepkör, ugyanakkor mint felettes gyakorolja az evvel járó jogköröket, felnéznek rá a munkatársai.

im_women_in_manufacturing-642x347.jpg

A visszajelzések alapján a gyártó és fejlesztő cégek szívesen fogadják a női mérnököket, ennek ellenére számuk meg sem közelíti az ilyen területen dolgozó férfiak arányát. Napjainkban több törekvés, program, nyílt nap és konferencia hivatott népszerűsíteni a nők mérnöki területen való munkavállalását. Létezik például olyan középiskolás lányoknak szóló rendezvény, ahol betekintést nyerhetnek a cégek és egyetemek műszaki tevékenységébe, ezzel népszerűsítve a műszaki, technológiai, mérnöki és informatikai pályán való továbbhaladást. Több cég is hirdetésekkel, reklámkampánnyal próbálja elérni a női munkavállalókat, van ahol évente tűznek ki célokat a nemek közötti arányok javítására vonatkozóan. Vannak olyan munkahelyek, ahol a klasszikus értelemben vett női szerepkör megkönnyítésére, a munka-magánélet egyensúly megtartására való törekvésekkel igyekeznek növelni részvételüket. Ilyen például a céges óvoda, bölcsőde vagy a rugalmas, rövidített munkaidő. Egyik válaszadónk szerint több esetben kellene felhívni a figyelmet a cégen belüli szakmai lehetőségekre és bátorítani őket a részvétel tekintetében. Volt olyan ötlet, miszerint már gyermekkorban érdemes lenne megmutatni a gyermekeknek, hogy milyen részekből áll, hogyan készül kedvenc játékuk, hogy fogékonyak legyenek a műszaki dolgok iránt, illetve kedvet kapjanak az ilyen jellegű folyamatok megismeréséhez.

A sokrétű látásmód, több nézőpont figyelembe vétele minden szakmacsoportban nagyon fontos, így a női részvétel is a mérnöki pozíciókban, ahol a hölgyek nagyban hozzájárulnak az említettek miatt a vállalati sikerességhez.

A megkérdezettek egyetértenek abban, hogy javulóban van a nemek jelenléte a szakterületen belül, munkahelyükön látnak pozitív lépéseket ennek kiegyensúlyozására. A legfontosabbnak viszont azt tartják, hogy hosszú távon azon a vélekedésen kellene változtatni akár már az iskolai kezdetektől, hogy a mérnöki szakma nem nőknek való.